Experter på ventilation i Uppsala

Bostäder - Restauranger - Kontor - Skolor

Experter på ventilation i Uppsala

Bostäder - Restauranger - Kontor - Skolor

Ventilation Uppsala – få ett sundare inomhusklimat

Ett ventilationssystem behöver kontinuerligt underhåll, rengöring och service för att den ska fungerar på ett önskvärt sätt och ge behaglig och hälsosam inomhusluft. Om ventilationssystemet tillåts förfalla kan det bidra till mer skada än nytta. Alla är heller inte medvetna om vilket system de har och använder det därför på ett felaktigt sätt. 

Ibland behöver man byta ut och förnya sitt ventilationssystem för att de blivit för gammalt eller för att de ställs andra krav på ventilationen i lokalen. Då kan våra specialister på ventilation i Uppsala hjälpa till med både rådgivning och installation av ett nytt effektivt system. 

Kontakta oss så hjälper vi dig att installera ett nytt eller serva och uppdatera ditt befintliga ventilationssystem!


ventilation uppsala

Serva ditt ventilationssystem

Det kan vara svårt att veta hur ofta man behöver serva sitt ventilationssystem. Om det har gått längre än 3 år sedan sist kan det vara dags att se efter systemet och kontrollera att allt fungerar som det ska. 
 
Av oss kan du få hjälp med service och underhåll oberoende av vilket märke eller typ av ventilation som det rör sig om. Vi bistår företag, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och privatpersoner med underhåll och reparationer av befintliga system och kan även installera ny ventilation i de fall det önskas eller behövs. Låt oss se till att er ventilation fungerar så bra som möjligt.

Ventilation Uppsala – nybyggnation och ombyggnation

Ska ni renovera, bygga om fastigheten eller bygga nya lokaler? Av oss kan ni få kompetenta råd och vägledning vid val av nytt ventilationssystem. Vi har extensiv kunskap och erfarenhet av olika typer av byggnader och verksamheter. När ni bestämt er kan vi sköta montering, installation och service. 

Vid nybygge vill man ha ett ventilationssystem som håller lika länge som fastigheten i vilket det installeras och som dessutom är någorlunda lätt att serva och ta hand om.

När ni anlitar oss till den här typen av uppdrag kan vi garantera att vi är engagerade från planeringsstadiet till och med huset står färdigt och klart. Om ni önskar så kan vi även ge fortsatt underhåll så att ventilationssystemet håller sig i bra form över åren. 

Vill ni installera ett nytt ventilationssystem? Hör av er till oss genom att fylla i vårt formulär så återkommer vi så snart vi har möjligt!

ventilation uppsala

Farorna med dålig ventilation

Tyvärr är det ganska vanligt med dåligt fungerande eller underdimensionerad ventilation. Många hus som byggdes innan 1980-talet har exempelvis inte badrumsventilation som är anpassad för dusch vilket kan leda till problem med fukt som inte har någonstans att ta vägen.

Dålig ventilation kan ge upphov till fuktskador, unken lukt och hälsoproblem för de som vistas i bostaden eller i de berörda lokalerna. I många fall hänger ventilationen dessutom ihop med brandskyddet vilket gör den än mer angeläget att det ses över regelbundet. 

Ett nytt ventilationssystem som är anpassat efter bostaden eller fastigheten garanterar en bättre luftcirkulation och en mer sund miljö. 

Vad finns det för olika ventilationssystem? 

S-ventilation

Ventilation som fungerar genom självdrag förkortas S-ventilation. Det betyder att fastigheten är byggd på ett sätt där man använt sig av naturliga termiska effekter. S-ventilation fungerar genom att ny kall luft kommer in genom ventiler, den varma och uttjänta luften stiger och släpps ut genom skorstenar. Detta är en äldre typ av ventilation som är relativt vanlig i svenska hus och byggnader. 

F-ventilation

Den här typen av ventilation innebär att fastigheten använder sig av en fläktventilation där frånluftsflödet styrs av en fläkt. Den kalla luften kommer in från utsidan, precis som med S-ventilation. Skillnaden är att en fläkt styr utförseln av den gamla luften. 

FT-ventilation

FT står för från och till ventilation. Här är det fläktar som styr både inflödet och utsläppet av luften. På det här sättet kan man kontrollera luftgenomströmningen och exempelvis öka det vid behov. 

FX-ventilation

Det här systemet innebär att man värmeåtervinner frånluften genom att låta den värma upp den nya luften som kommer in. 

FTX-ventilation

Fungerar likt FT-ventilation men även här värmeåtervinner man luften innan den slussas ut med fläktar. Här finns dock även fläktar som sköter inluftflödet. 

För bra ventilation och hälsosamt inomhusklimat!